Een huis om particulier te huren

Onderhoud

Het onderhoud van huurwoningen wordt in de meeste gevallen betaalt door zowel de huurder als de verhuurder.

Kleine reparaties zullen voor de rekening van de huurder zijn. Grote reparaties of algemeen groot onderhoud is doorgaans voor de rekening van de verhuurder. Gezien dit een vrij vaag begrip is, wordt dit meestal specifiek toegelicht in het huurcontract. Daarnaast kan er per geval overlegd worden tussen huurder en verhuurder over de kosten. In het geval van schilderwerk bijvoorbeeld, zal het meeste binnenschilderwerk voor rekening zijn van de huurder. Aan de andere kant zal buitenschilderwerk wel weer voor rekening van de verhuurder zijn, daar het gaat om onderhoud aan het uiterlijk van de woning.

Welke kosten zijn voor wie?

Op deze manier is het vaak vrij gemakkelijk te bepalen welk onderhoud door wie betaalt dient te worden. Klein, makkelijk onderhoud, vooral binnen, zal in de meeste gevallen door de huurder worden betaalt. Moeten er grote reparaties worden uitgevoerd aan de woning, dan zal de verhuurder opdraaien voor de kosten. Het is verstandig om voor het ondertekenen van het huurcontract voor particulier huren goed na te gaan wat voor onderhoud er in de nabije toekomst misschien nodig is voor de woning. Is dit onderhoud waarvan het niet duidelijk is voor  wiens rekening het zal zijn, dan kan dit direct overlegd worden en zelfs worden vastgelegd in het huurcontract. Dit voorkomt conflicten tussen huurder en verhuurder.

Renovatie van de huurwoning

In het geval van renovatie moet de verhuurder altijd toestemming vragen aan de huurder. De huurder moet instemmen voor renovatie mag plaats vinden, ook al zijn de kosten van de renovatie volledig voor de verhuurder. Wel is het gebruikelijk dat de huurprijs stijgt na renovatie, daar de totale waarde van een huurwoning zal stijgen na renovatie. Bij wooncomplexen, dat wil zeggen tien woningen of meer in het complex, moet in ieder geval 70% van alle huurders instemmen met de renovatie. Huurwoningen in wooncomplexen worden overigens zelden als particuliere verhuur aangeboden.